Dystrybucja

Oferujemy własny transport dla odbiorców detalicznych, samochodem dostawczym wyposażonym w windę. Rozładunek odbywa się przy pomocy wózka paletowego, dzięki czemu możemy się rozładować jak najbliżej miejsca składowania pelletu u klienta.